5. 1. 2010

Tatranská Lomnica


Osadu založil štát na odkúpených pozemkoch v roku 1892. Ku pôvodným súkromným letohrádkom pribudol v roku 1894 kúpeľný dom a v osade bola zriadená celoročná prevádzka. Po roku 1945 osada nadobudla opäť rekreačno rehabilitačný charakter. Bývalý kúpeľný dom dlhé roky nezaslúžene chátra. 

Starý Smokovec


Základom kúpeľnej osady sa v roku 1793 stala poľovnícka chata grófa Štefana Csákyho. Nájomca Ján Juraj Rainer tu v roku 1839 zriadil studenú vodoliečbu ako prvú v Uhorsku. Teraz má osada rekreačný charakter. V bývalom kúpeľnom dome z roku 1903 je dnes predajňa potravín.

Nový Smokovec


Na pohľadnici z roku 1913 vedľa jazierka niekdajšia vila Erika - dnes riaditeľstvo kúpeľov a hotel Európa - dnes súčasť liečebného komplexu osady.

Gánovce


Kúpele pri sádrovo - zemitej kyselke založila koncom 18. storočia rodina Mariássyovcov. Mali miestny význam, využívali ich hlavne občania Popradu a blízkeho okolia. Po roku 1945 slúžili iba ako vychádzkové miesto. Ich staré objekty asanovali v polovici deväťdesiatych rokov.

4. 1. 2010

Borda


Na úpätí Slánskych vrchov zriadila grófka Forgáchová z Nižnej Kamenice kúpele začiatkom nášho storočia. V 30. rokoch boli rožšírené. Vo vojne boli značne poškodené a neskôr slúžili iba ako výletné miesto a podnikové rekreačné stredisko.

Kvetnica


Bývalé mestské klimatické kúpele blízko Popradu založil Pavol Geruška v roku 1880. Po roku 1918 slúžili ako liečebňa železničiarov. Nový stavený rozvoj zaznamenali v polovici 30. rokov.   

Červený Kláštor

Kúpele pri sírnom prameni (tzv. Smerdžonka) založili mnísi tunajšieho kláštora už v 14 storočí. V roku 1820 sa stali majetkom gréckokatolíckeho biskupstava v Prešove. Napriek tomu, že od polovice minulého storočia začali upadať, kúpeľná prevádzka bola zrušená až po roku 1945. Časť zachovalých kúpeľných objektov slúži na rekreačné účely.