28. 7. 2011

Trnava

8. 3. 2011

Spišský hrad a okolie

Vstupná brána dolného nádvoria, vybudovaného Jiskrovými vojskami v polovici 15. storočia.
Nádobka púchovskej kultúry ( 1. storočie pred n. l. ) s plastickou a rytou výzdobou v podobe trojzubca.
Stredná časť horného nádvoria pred archeologicko - architektonickým výskumom.
Keltská minca spišského typu so štylizovaným vyobrazením koníka na reverze ( 1. storočie pred n. l. ).
Prvá románska brána pred výskumom.
Obytná veža románskeho predhradia (stav počas archeologicko - architektonického výskumu ).
 Rekonštruovaná časť barbakánu pred vstupnou bránou do stredného nádvoria. Barbakán, vybudovaný v druhej polovici 14. storočia pred západnou bránou opevnenia stredného nádvoria, po vybudovaní dolného nádvoria stratil svoj význam a zanikol.
Dolné a stredné nádvorie Spišského hradu.
Gotický pohár.
Vstupný portál do obytnej veže v románskom predhradí.
Pätka stĺpu v gotickej kaplnke na hornom nádvorí.
Stavebná rekonštrukcia základov Jiskrovej pevnôstky na dolnom nádvorí.
Základy Jiskorej pevnôstky počas archeologicko - architektonického výskumu.
Hlinená kachlica z polovice 16. storočia.
Základy veľkej obytnej veže s renesančnou cisternou.
Kamenná doska s dátumom renovácie hradobného opevnenia (1733).
Časť historického jadra Spišského Podhradia a Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad.