19. 3. 2010

Kriváň

Na vrchole.
Krajina pod Kriváňom, vrchom, charakteristickým svojím tvarom i postavením v našej ľudovej tvorbe a v umeleckom stvárnení. Až do jesene 1837 ho ľudia považovali za najvyšší tatranský štíť. Presné trigonomické meranie, ktoré vykonal Ľudovít Greiner potvrdilo, že tento mohutný, zádumčivý, dôstojný a velebou prírody obdarený končiar, meria "2494" metrov. To znamená, že výškou sa zaraďuje až na pätnáste miesto medzi tatranskými štítmi. Prvenstvo si však zachoval vo vzťahu ľudí k nemu: stal sa národným vrchom Slovákov, symbolom zápasu za národné a duchovné obrodenie. A symboly - parafrázujúce slová básnika Milana Rúfusa - žijú v nás, pretrvávajú a budu žiť v nás... 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára