1. 4. 2012

Košice

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto v krajine sa nachádza vo východnej časti Slovenska, neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km). Výhodná poloha urobila v minulosti z Košíc dôležitý bod na obchodných cestách, dnes je kľúčovou hospodárskou aglomeráciou, ale aj križovatkou dopravných trás, k čomu prispieva železničný uzol a medzinárodné letisko. Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Uhorský panovník Béla IV. povolal sem nemeckých kolonistov, aby vyplnili medzery v obyvateľstve, ktoré nastali po tatárskom vpáde v roku 1241. Listiny z roku 1249 a 1261 hovoria o privilégiách "hostí", ktorí začali s výstavbou kolonizačného mesta. Pôvodná slovenská osada Nižné Košice bola začlenená do novovznikajúceho urbanistického celku, ktorý po roku 1290 obohnali hradbami. Privilégiá panovníkov, zručnosť košických remeselníkov a najmä prekvitajúci obchod predurčili Košice na primát v celej východoslovenskej oblasti. Strategický, hospodársky, kultúrny a spoločenský význam Košíc v 14. a 15. storočí zabezpečili mestu vedúce postavenie v celom Uhorsku. V roku 1480 sa počet obyvateľov Košíc pohyboval okolo 10000, na vtedajšie časy to bolo jedno z najväčších stredoeurópskych miest. Mesto bolo prirodzene viacjazyčné, celé stáročia tu vedľa seba bez problémov prirodzene existovali Nemci, Maďari i Slováci. Najvýraznejšou historickou pamiatkou je Dóm sv. Alžbety, postavený v slohu vrcholnej gotiky. Jeho výstavba sa začala okolo roku 1378 a prebiehala vo viacerých etapách. Pôvodne to mala byť stavba bazilikálneho typu s piatimi loďami, polygonálnymi apsidami a dvoma vežami na západnej strane. Viaceré živelné pohromy a vojnové konflikty poškodili statiku a následné opravy zmenili aj pôvodnú dispozíciu kostola. Dnešný výzor Dómu sv. Alžbety si zachováva päťloďovú dispozíciu s krížením hlavnej a priečnej lode a s polygonálnym presbytériom. V krížení je osadená kovová vežička. Na južnej strane je predsieň, nad ňou kráľovské oratórium po stranách kaplnky. Južná veža - tzv. Matejova - z roku 1461 a severná s rokokovou helmicou z roku 1775 dotvárajú západné priečelie. Na západnom portáli sú reliéfy z výjavmi: Kristus v Getsemanskej záhrade Pieta a Ručník sv. Verony. Dnes sú Košice významným hospodárskym a kultúrnym centrom Slovenska. Viaceré superlatívy sú lákadlom pre návštevníkov. Košice sú prvým európskym mesto, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu - v roku 1369 ju panovník Ľudovít Veľký udelil po prvýkrát právnickej osobe. V roku 1924 založený Medzinárodný maratón mieru je najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón. Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Historické centrum je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej republike. Na území mesta je rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 hektárov) a rozlohu najväčšia slovenská botanická záhrada s najväčšou zbierkou kaktusov. Detská železnica v Čermeľskom údolí je najstaršou a jedinou na Slovensku.
             

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára