9. 8. 2010

Košice

Druhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline, obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na severe a Volovskými vrchmi na západe. Najstaršia zmienka o Košiciach je z roku 1230, mestské výsady získali v roku 1290. Kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu v roku 1369 erb, ktorý je obmenou kráľovského znaku Anjouovcov. Je to najstaršia mestská erbová listina v celej Európe V stredoveku Košice prekvitali vďaka remeslám, povestní boli najmä zlatníci a zvonolejári. V roku 1657 vznikla univerzita, ktorá mala o 100 rokov neskôr už 629 poslucháčov a v roku 1777 sa zmenila na kráľovskú akadémiu, pri ktorej pracovala tlačiareň. Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Sústreďuje objekty zo všetkých stavebných období. K najpozoruhodnejším nesporne patrí Dóm sv. Alžbety - najvýznamnejšie dielo gotického staviteľstva na Slovensku, národná kultúrna pamiatka. Celý komplex zahŕňa katedrálu s množstvom vynikajúcich diel gotickej plastiky a maliarstva, gotickú kaplnku sv. Michala a Urbanovu vežu, v ktorej je dnes expozícia kovolejárstva. Cenná je aj secesná budova divadla z r. 1897 - 1899. Pozornosť návštevníkov mesta určite upúta I barokový Rákocziho palác zo 17. stor., v ktorom sú dnes expozície Technického múzea, Miklušová väznica s historickou expozíciou, novogotický kapitulský palác, bývalá radnica, jezuitský kláštorný komplex, ktorý bol sídlom Košickej univerzity. V klasicistickom Csákyho paláci z 17. stor. sa dnes možno pokochať exponátmi Východoslovenskej galérie. Zvyšky hradieb sa zachovali v Hrnčiarskej ulici s tzv. Katovou baštou, v Zbrojníckej a Kováčskej ulici. Východoslovenská metropola ponúka svojim návštevníkom veľa zážitkov z prechádzok po dlhom, veľkomestsky rušnom námestí s množstvom pamätihodností. Je tu veľa štýlových obchodov a reštaurácií, dostatok hotelov a penziónov. Bohaté sú tradície kultúrneho života mesta. Pôsobí tu veľa profesionálnych kultúrnyh inštitúcií, medzi nimi Košické štátne divadlo a Štátna filharmónia. Je tu sídlo Vysokej školy technickej, Univerzity P. J. Šafárika, Vysokej školy veterinárskej, mnohých stredných škôl, pôsobí tu konzervatórium. Priemyselný potenciál Košíc je reprezentovaný najmä železiarňami - najväčšou hutníckou základňou na Slovensku. Okrem toho sú tu významné podniky strojárske, banské, energetické, stavebné a potravinárske. Možnosti rekreácie a oddychu sú v prímestskej rekreačnej oblasti Bankov, Alpinka, Jahodná, Čermel, Vodnár a Girbes. V miestnej časti Kavečan sú výborné podmienky na lyžovanie.     
    

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára