14. 8. 2010

Poprad

Najväčšie a hospodársky najvýznamnejšie mesto podtatranskej oblasti s vyše 53 tisíc obyvateľmi, významné turistické a rekreačné stredisko. Začiatky osídlenia siahajú až do praveku, o čom svedčí nález pozostatkov neandertálskeho človeka spred 120 000 rokov z Gánoviec (4 km od Popradu), ktoré sú uložené v Podtatranskom múzeu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1256, v rokoch 1412 až 1772 bolo mesto v poľskom zálohu. Už vtedy tu bola široko rozvinutá remeselná výroba. Súčasný Poprad spolu s pričlenenými časťami Veľká, Stráže pod Tatrami, Spišská Sobota, a Matejovce tvorí veľký celok s rozvinutým potravinárskym a strojárskym priemyslom.
Centrum mesta tvorí historické vretenovité námestie s meštianskymi barokovými a klasicistickými domami zo 16. až 19. storočia. Z historických stavieb je zaujímavý ranogotický kostol svätého Egídia s konca 13. storočia s pozoruhodnými nástennými maľbami. Medzi nimi je aj doteraz najstaršia známa panoráma Vysokých Tatier.
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára