15. 5. 2010

Fiľakovský hrad

Prvý majiteľ hradu, stojacieho na nie veľmi vysokej skale nad Fiľakovom, sa volal Fulkus a možno teda predpokladať, že hrad i podhradie dostali meno po ňom. V 16. storočí sa hrad na 40 rokov dostal do rúk Turkom. Stal sa netrom tzv. fiľakovského sandžaku (tureckého správneho okresu). Samotný hrad však ani po oslobodení nemal pokoja. Neskôr sa ho zmocnili povstalci  - Bočkayovci, zohral svoju úlohu v ďalšom boji proti Turkom, bojovalo sa oň aj Thokolyho povstaní. Nuž a to bol začiatok konca Fiľakovského hradu. Po požiari sa do hrubých múrov pustil majster čas. Ale i dnes sa môžete poprechádzať medzi zaujímavými ruinami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára