3. 5. 2010

Prešov

Patrí medzi najvýznamnejšie historické mestá na východnom Slovensku. Pôvodne bol sídlom šarišskej župy, dnes je druhým najväčším východoslovenským mestom s bohatou minulosťou. Prešov vyrástol na sútoku Torysy so Sekčovom v mieste, kde a križovala stará obchodná cesta s dolného Uhorska do Poľska s levočskou a bardejovskou cestou. Najstaršia písomná zmienka o Prešove pochádza z roku 1248. V roku 1374 sa stal Prešov slobodným kráľovským mesto. Vtedy si mesto postavilo farský kostol na veľkom vretenovito pretiahnutom námestí, ako aj mestské opevnenie s trojitým pásom hradieb spevnených baštami a dvoma hlavnými bránami - Hornou a Dolnou. Výstavba mesta z 15. a 16. storočia sa dodnes zachovala v historickom jadre, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciu. Typické sú najmä meštianske domy s gotickým jadrom a neskoršími renesančnými úpravami Súčasný Prešov má asi 75 tisíc obyvateľov, rozvinutý odevný a strojársky priemysel, je sídlom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika s filozofickou a pedagogickou fakultou. súčasťou Prešova je obec Solivar, jediné miesto na Slovensku, kde sa odpradávna ťaží soľ.
   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára