2. 5. 2010

Poprad - Spišská Sobota

Moderné štyridsaťtisícové mesto južne od Vysokých Tatier je turistickým a rekreačným centrom a hlavný m východiskom do tohto pohoria. Mesto sa rozkladá v popradskej kotline pri rieke Poprad. Je dôležitou dopravnou križovatkou s medzinárodným letiskom Sľubná perspektíva sa otvára pred strojárskym priemyslom zastúpeným najmä úspešnou Tatramatkou, ale aj pred cestovným ruchom. Súčasťou Popradu je mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota. Bývalé trhové mestečko má unikátne zachovalé historické námestie s románskym kostolom, v ktorom sa nachádza gotický oltár sv. Juraja - dielo Majstra Pavla z Levoče. Spišská Sobota je jedno z najzachovalejších historických mestečiek na Slovensku a jej návšteva je vítaným spestrením turisticko športového pobytu v Tatrách, do panorámy ktorých tak čarovne zapadá.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára