2. 5. 2010

Slovenský Raj - Slovak Paradise

Pohorie, ktoré sa stalo právom národným parkom, je skutočným rajom turistov. málokde inde stretnú na tak malom priestore udivujúco rozmanitú krajinu - planiny, priepasti, kaňony, rokliny, náhorné plošiny, jaskyne, vodopády. Slovenský raj je územím výnimočných prírodnách krás,vzácnej flóry a fauny. Nadmorská výška (500 - 1270 m) nie je veľká. Pešie trasy dolinami a tieňavami sú nesmierne atraktívne. K najkrajším tiesňavám patria - Kyseľ, Sokolia dolina, Veľký a Malý Sokol, Piecky, Suchá Belá a ďalšie. Medzi jedinečné zážitky patrí splav rieky Hornádu v mieste, kde rieka vyhĺbila kaňon nazývaný Prielom Hornádu. Divý tok Hornádu lemujú skalné steny spadajúce priamo do vody a  zvládnutie plavidla si vyžaduje veľkú vodácku zručnosť. Slovenský raj je bohatá na jaskyne a priepasti.  Najvýznamnejší je jaskynný systém Stratenskej jaskyne, ku ktorému patrí Stratenská jaskyňa - druhá najdlhšia jaskyňa na Slovensku (18,5 km), jaskyňa Psie diery a Dobšinská ľadová jaskyňa. V Slovenskom raji je 177 jaskýň a priepastí, 16 štátnych prírodných rezervácií a množstvo ďalších unikátnych prírodných pozoruhodností. Krásy Slovenského raja približujú aj osobitné náučné chodníky - Slovenský raj - sever (12,5 km dlhý,) Slovenský raj - juh (18 km), chodník Horskej služby (17 km) či náučný chodník Mládeže. Najznámejšie turistické a lyžiarske strediská Slovenského raja sú Dedinky a Vernár s dobrými terénmi pre zjazdové lyžovanie a lyžiarsku turistiku.
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára