8. 2. 2010

Čachtice

Na dolomitovom kopci nad obcou Višňové, juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom, vypína sa zrúcanina Čachtického hradu. Pôvodne gotický kráľovský strážny hrad z prvej polovice 13. storočia patril krátky čas aj do majetku kráľa Matúša Čáka Trenčianskeho. Na prelome 16. a 17. storočia sa hrad dostal do vlastníctva rodiny Nádasdyovcov. Posledný z rodu a majiteľ hradu František (Ferenc) Nádasdy, veliteľ preddunajských vojsk, oženil sa s Alžbetou (Erszébet) Báthoryovou, neterou poľského kráľa Štefana Báthoryho. Alžbeta sa po smrti manžela presťahovala na čachtické panstvo. tu vstúpila do dejín ľudstva ako najväčšia ženská vrahyňa. Krvavá grófka, ako Alžbetu Báthoryovú prezývali, mala podľa legendy zavraždiť až 650 mladých panien, aby si kúpeľom v ich čerstvej krvi uchovala večnú mladosť. Legenda hovorí, že chýry o ukrutnostiach v podzemí hradu vzbudzovali strach v širokom okolí panstva, až sa nakoniec doniesli na dvor palatína Juraja Thurzu, zástupcu kráľa a správcu Uhorska. Akčná výprava palatína do Čachtíc krátko pred Silvestrom roku 1610 údajne odhalila krvavé stopy grófkiných zverstiev. Na súde Alžbete dokázali "len" 37 obetí, dôkazy však boli väčšinou vynútené mučením. Podľa niektorých historikov dokonca išlo o spiknutie, na základe ktorého sa mal palatín Thurzo vďaka vykonštruovanému procesu zmocniť rozsiahlych majetkov rodiny. Grófku odsúdili v nezvyčajne rýchlom procese a v jej neprítomnosti na doživotný pobyt na hrad, kde štyri roky nato aj zomrela. Po jej smrti slúžil hrad už len ako pevnosť, až ho začiatkom 18. storočia definitívne spustošili cisárske vojská. Odvtedy len ruiny pripomínajú históriu tajomného hradu na úpätí Karpát.
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára