6. 2. 2010

Pohronský Inovec

Dominantou Pohronského Inovca, ktorý tvorí rozvodnicu medzi povodím Žitavy a Hrona, je Veľký Inovec (901 m). Prírodnou zvláštnosťou tohto horského masívu, ktorý patrí do Slovenského stredohoria, sú vysoké skalné bralá, čo vznikli rozpadom sopečných andezitových prúdov. Andezity, odolné voči zvetrávaniu, nápadne vystupujú v okolitom teréne a na mnohých miestach pohoria vytvárajú bizarné skalné polia a rôzne útvary. Patrí medzi ne aj Benátska skala.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára