18. 4. 2010

Banská Bystrica

Centrálne námestie stredoslovenskej metropoly patrí nepochybne medzi najkrajšie a najimpozantnejšie urbanistické celky na Slovensku. Po nedávnej dôkladnej rekonštrukcii získalo banskobystrické Námestie Slovenského národného povstania priam európsky štandard. Jeho hornej časti dominuje Mariánsky stĺp zo začiatku 18. storočia, zakončený sochou panny Márie z polovice 19. storočia. Jasná aura mestského osvetlenia akoby všetkým ľuďom dobrej vôle chcela osvetliť cestu do dní, mesiacov a rokov budúcich... "Má dobrý rez i cveng toto mesto" hovorí básnik a pokračuje: "Drží ho v kurze jeho rýdzosť, pravosť, jeho nehasnúca sláva".

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára