19. 4. 2010

Smolenice

Delová bašta sa ako jediná stavebná časť zachovala z pôvodného hradu v Smoleniciach, o ktorom sú správy už zo 14. storočia. Úlohou jeho posádky bolo strážiť bezpečnosť stredovekej Českej cesty. Na ruinách hradu dal gróf Pálffy postaviť koncom 19. storočia zámok, ktorého stavbu dokončil po roku 1945. Dnes je Smolenický zámok sídlom vedeckých pracovísk slovenskej akadémie vied, ako aj odpočinku vedeckých pracovníkov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára