22. 4. 2010

Zvolenský Zámok

Postavený v goticko - renesančnej podobe, tvorí dominantu mesta Zvolen. Okrem historického bohatstva poskytuje táto pamiatka svojim návštevníkom celú radu zážitkov aj v iných oblastiach. Vznik Zvolenského zámku sa predpokladá medzi rokmi 1370 - 1382. Zámok pôvodne plnil funkciu poľovníckeho sídla. Predpokladá sa, že v roku 1382  bola výstavba celkom dokončená. lebo v tomto období Ľudovít I. Veľký z Anjou predstavil poľským veľmožom snúbenca svojej dcéry Márie, Žigmunda Luxemburdského, ktorý sa po Máriinej smrti oženil s Barborou Celjskou. Ako veno jej daroval okrem iného mesto Zvolen s "kráľovským domom tam postaveným". Najväčší rozkvet zažil zámok v časoch uhorského kráľa Mateja Korvína. Jeho manželka Beatrice ho po Matejovej smrti získala ako vdovské zaopatrenie. Počas nasledujúcich 100 rokov vystriedal zámok viacerých majiteľov. Stal sa dôležitou protitureckou obrannou baštou. Vďaka dobrej obrane sa Turkom nepodarilo dobyť zámok ani mesto. V roku 1626 bol zámok definitívne predaný Esterházyovcom, ktorí ho v roku 1805 predali štátu. V jeho prázdnych miestnostich bol následne umiestnený súd, väznica a sklad tabaku. Od roku 1969 poskytuje zámok svoje priestory expozíciám SNG. Priestory Zvolenského zámku sú v súčasnosti okrem iného pravidelným dejiskom civilných sobášov, koncertov, rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Cirkevné sobáše a bohoslužby sa pravidelne konajú v Zámockej kaplnke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára