20. 4. 2010

Sopotnicka dolina

Pokračuje veľká, s nekompromisnou pravidelnosťou sa opakujúca premena prírody. Trvá tisíce, milióny rokov - a toľko jej to ešte bude trvať... Aj tu, v Sopotickej doline, pod mohutnou hradbou Prašivej, na južnej strane Nízkych Tatier. Jar naberá svoju silu, roztopila snehy a napojila vlahou zem, brehy potokov i stráne hôr. Dosť vody jej zostalo aj pre korytá horských riav, bystrín a riečok. Tak je to dobre, pretože voda je nositeľkou života, je jeho prapodstatou. Teraz na jar, i po celý rok. V čase predveľkonočnom má však aj symbolický význam očisty v prírode, v človeku i v celej ľudskej pospolitosti.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára