22. 4. 2010

Karpatsky oblúk

V Kopskom sedle (1749 m) Belianskych Tatier. Na ich hrebeň vedie zo sedla neznačkovaný chodník, ktorý je však pre turistov uzavretý kvôli prísnej ochrane tunajšej bohatej a pestrej botanickej štruktúry, ale aj záujme ochrany životného priestoru vzácnych druhov zveri. Štrnástkilometový hrebeň Belianskych Tatier, založený z dolomitických vápencov, ako perly ozdobujú vrcholy Havrana (2152 m) a Ždiarskej vidly (2142 m). Tie tvoria charakteristickú panorámu tejto časti Karpatského oblúka, ktorá svojou velebnosťou a majestátom v ničom nezaostáva za pôvabom alpských scenérií.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára