28. 4. 2010

Veľké Kapušany

Mesto leží vo Východoslovenskej nížine, v strede trojuholníka riek Latorica, Laborec a Uh, ktoré vytvárajú krajinnú oblasť zvanú Použie. Názov mesta je zrejme odvodený z maďarského slova kapu - brána. Historické pramene uvádzajú rôzne údaje o prvých správach o meste. V listine uhorského kráľa Ondreja II. sa obec po prvý raz spomína v roku 1214 ako Copus. Vtedy patrila aj s ostatnými obcami premonštrátskemu rádu v Lelese. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku uvádza prvú zmienku z roku 1211 v podobe Kapos. Z historických pamiatok sa zachovali reformovaný kostol (kalvínsky) postavený v roku 1784 v barokovo - klasicistickom slohu, klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu s barokovou plastikou Panny Márie z roku 1807. V meste je niekoľko meštianskych domov zo začiatku 20 storočia, ktoré uchovávajú pôvodný ráz kapušianskych ulíc. V mestskom parku je umiestnená plastika Vojtecha Löfflera znázorňujúca matku s dieťaťom. V parčíku pred kalvínskym kostolom sa vyníma dubový obelisk s vyrezávanými tvárami mučeníkov, ktorý tu umiestnili v roku 1993 na pamiatku obetí 2. svetovej vojny. Veľké Kapušany s prirodzeným centrom Použia a ako mesto vznikli pripojením Malých Kapušian, obcce Čepeľ a neskoršie Veškoviec. Majú vyše 9. tisíc obyvateľov. Po stáročia tu prevažovalo poľnohospodárstvo. Rozvoj priemyslu v meste a jeho okolí nastal až v 60. rokoch 20. storočia vybudovaním tepelnej elektrárne v susedných Vojanoch, zbernej stanice ropy medzinárodného ropovodu, závodu na spracovanie ropy a prekládkovej železničnej stanice. V meste sú aj viaceré menšie, hlavne poľnohospodárske prevádzky a závody. Veľké Kapušany sú známe aj typickými ľudovými výrobkami z rohoviny a ľudovým krojom. Návštevníkov, ktorí zavítajú do malebnej nížinnej krajiny Použia, očaria meandre rieky Latorica, mŕtve ramená plné rýb a vodného vtáctva, s bujným vodným a močiarnym rastlinstvom. Severne od mesta v bývalých korytách rieky Uh sa nachádza chránený prírodný výtvor, mŕtve rameno Ortov s jazerom. Priamo na okraji Veľkých Kapušian je prírodná rezervácia Labaška s vodnou plochou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára